Bir Kapakla İz Bırak

Omurilik Felci Nedir?

Omurga ve omurilik anatomisi sayfasında ana hatlarıyla belirtilen omurilik işlevleri, çeşitli sebeplerle kaybedilebilir. Omuriliğin işlevini kaybetmesi için hastalık ya da travmaya bağlı bir baskıya uğraması gerekir. Uğradığı bu baskı sonucu hasar gören bölgeler iletişim görevini yapamaz hale gelir. Daha başka bir deyişle, organlarla beyin arasındaki irtibat, hasar gören bölgeler ve aşağısında kaybedilir.Hastalıklar
Omuriliğin içinde, çevresinde ve omurgada gelişen bir hastalığın, omuriliği sıkıştırması, baskıya uğratması ya da zedelemesi sonucu omurilik felci ortaya çıkabilir. Bu hastalık grupları şu başlıklar altında toplanabilir:

 Hastalıklar:

Omuriliğin içinde, çevresinde ve omurgada gelişen bir hastalığın, omuriliği sıkıştırması, baskıya uğratması ya da zedelemesi sonucu omurilik felci ortaya çıkabilir. Bu hastalık grupları şu başlıklar altında toplanabilir:

1. Urlar (Tümörler): Omurga-omurilik bölgesinde oluşan urların omuriliğe baskı yapması sonucu omurilik felcine sebep olabilir.

2. Enfeksiyonları: Omurga veremi (pott), menenjit vb. enfeksiyon hastalıklarının omuriliği deforme etmesi sonucu omurilik felcinin oluşmasına sebep olur.

3. Yumuşak Doku Hastalıkları: İleri Derecede omurga fıtıkları, omurgayı çevreleyen dokulardaki (Ligamanlar) deformasyonlar vb. yumuşak dokularda gelişen hastalıklar da omurilik felci meydana getirebilir.

4. Travmalar

-Trafik Kazaları

- Yüksekten Düşmeler

-Sportif Yaralanmalar (Sığ suya balıklama Atlama vb.)

-Ateşli Silah Yaralanmaları

-İş Kazaları

-Doğal Afetler